تصویر روز ناسا

《آهن در سحابی پروانه》
آیا ستاره ها مانند کاترپیلارها می توانند خود را به پروانه تبدیل کنند؟
نه ، اما در مورد سحابی پروانه مطمئناً مانند آن است.
گرچه طول بالهای آن بیش از 3 سال نوری را پوشش می دهد(طول بالهای آن سه سال نوری امتداد دارد) و دمای سطح تخمین زده شده آن از 200000 درجه فراتر می رود ،سحابی پروانه یک نوع سحابی سیاره ای است اما ستاره مرکزی سحابی پروانه( NGC 6302)در حال مرگ است و فوق العاده داغ شده است و نور مرئی و ماوراء بنفش درخشانی را از خود ساطع می کند اما این نور توسط یک غده غلیظ غبار پوشیده شده و از دید مستقیم پنهان است.
این تصویر نزدیک توسط تلسکوپ فضایی هابل ضبط شده است و در اینجا برای نمایش جزئیات جالب سحابی پیچیده سیاره ای(سحابی پروانه)، مجدداً مورد پردازش قرار گرفته است ، این نور خاص توسط آهن ساطع شده است که با رنگ قرمز نشان داده می شود.
سحابی پروانه (NGC 6302) حدود 4000 سال نوری از صورت فلکی عقرب قرار دارد. سحابی های سیاره ای از اتمسفر بیرونی ستاره هایی مانند خورشید ما تکامل می یابد ، اما معمولاً در حدود 20،000 سال محو می شوند.
21 جولای 2020
نویسندگان و ویراستاران: رابرت نمیروف و جری بونل
اعتبار تصویر: ناسا ، ESA ، هابل؛ پردازش و مجوز: جودی اشمیت
مترجم:حدیثه کریمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.