تصویر روز ناسا

《انسلادوس در مادون قرمز》
یکی از دلهره آورترین دنیای منظومه شمسی ، ماه یخ زده زحل است این منظره های دقیق از نیمکره های انسلادوس توسط فضاپیمای کاسینی گرفته شده است. ا
این پنج صفحه با رنگ کاذب ، عکسبرداری آن 13 سال طول کشید برای تصویر مادون قرمز از طیف سنج ، نقشه برداری از کاسینی استفاده کردند و زیر سیستم علوم تصویربرداری تصاویر گرفته شده است.
یخ های تازه به رنگ قرمز است و چشمگیرترین ویژگی ها به نظر می رسد در مناطق قطب جنوب ماه به قطر 500 کیلومتر ، آبشارهای طولانی وجود دارد.
آن راه راه های ببری شکل ، شکستگی های سطحی است که احتمالاً به اقیانوس زیر پوسته یخ انسلادوس متصل می شوند.
این شکستگی ها منشأ توده های یخی ماه است که به طور مداوم به فضا می ریزند.
این توده ها توسط کاسینی در سال 2005 کشف شد. اکنون ، همچنین رنگ های مایل به قرمز نمای نیمکره شمالی پیش رو را نشان می دهند که اخیراً در مناطق دیگر ماه فعالیت هایی از نظر زمین شناسی ظاهر شده است که ممکن است شرایط مناسب زندگی را داشته باشد(ممکن است جهانی با حیات باشد).
24 سپتامبر 2020
نویسندگان و ویراستاران: رابرت نمیروف و جری بونل
اعتبار تصویر: تیم VIMS ، SSI ، آریزونا ، U. نانت ، ESA ، ناسا
مترجم:حدیثه کریمی
تصویر فردا: پیکسل ها در فضا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.