تصویر روز ناسا

《اعتدال(برابران) در آسمان》
آیا خورشید هر روز در یک جهت قرار می گیرد؟
خیر ، جهت غروب خورشید به زمان سال بستگی دارد. اگرچه خورشید همیشه تقریباً به سمت غرب غروب می کند اما در اعتدالی مانند امروز خورشید مستقیماً به سمت غرب غروب می کند.
پس از اعتدال امروز سپتامبر ، خورشید به طور فرایندی به سمت جنوب غربی غروب می کند و در انقلاب(انقلاب زمستانی) دسامبر به حداکثر جابجایی خود می رسد.
قبل از اعتدال امروز سپتامبر(اول مهر) ، خورشید به سمت شمال غربی غروب کرده بود و در انقلاب(انقلاب تابستاتی) خرداد به حداکثر جابجایی خود رسید.
تصویر برجسته تایم لپس هفت باند از خورشید را نشان می دهد که هر ماه از دسامبر 2019 تا ژوئن 2020 یک روز در حال غروب هستند.
این سکانسهای تصویری از آلبرتا کانادا در شمال استوا زمین گرفته شده و شهر ادمونتون را در پیش زمینه نشان می دهد.
گروه میانی(خط میانی)غروب خورشید را در آخرین اعتدال در ماه مارس نشان می دهد.خورشید امروز دوباره در امتداد همین باند اعتدال غروب خواهد کرد.
22 سپتامبر 2020
نویسندگان و ویراستاران: رابرت نمیروف و جری بونل
اعتبار تصویر و حق چاپ: لوکا وانزلا
مترجم:حدیثه کریمی
تصویر فردا: فضای باز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.