آرشیو ماهانه

خرداد 1398

هسته بزرگ عطارد

هسته بزرگ عطارد بزرگترین تفاوت عطارد با دیگر سیارات زمینی در ابعاد هسته آن است. در حالیکه زهره، زمین و مریخ هر سه هسته نسبتاً کوچکی دارند اما عطارد دارای هسته آهنی بزرگی است که تقریباً سه چهارم قطر سیاره را در برمی گیرد. ابعاد هسته آن

حلقه های مشتری

در به اطراف مشتری، پدیده ای دیگر را می توانید در شب های مشتری شاهد باشید باید خطی باریک را ببینید که در تاریکی کشیده شده است، این در واقع حلقه ناچیز سیاره مشتری است. یک دیسک مسطح که 20000 کیلومتر بالای ابرها شروع و تا 245000 کیلومتری سیاره…

حلقه های نپتون

حلقه های نازک نپتون تنها موقعی دیده می شوند که نور خورشید از پشت به آنها بتابد. در آن شرایط نیز نور هلال خود سیاره می تواند آنها را غیرقابل تشخیص کند.

حلقه های اورانوس

دومین مجموعه حلقه های کشف شده در منظومه شمسی، حلقه های اورانوس است. تا پیش از کشف حلقه های اورانوس همه تصور می کردند که حلقه های زحل بسیار منحصر به فرد است اما بعد ها، حلقه های مشتری و حلقه های نپتون هم به این جمع پیوستند. در حالی که زحل…

حلقه های زحل

وقتی با یک تلسکوپ به زحل نگاه می‌کنید حلقه‌ی آن یک‌تکه به نظر می‌رسد اما این حلقه در واقعیت از چند قسمت تشکیل شده است. حلقه‌ها به ترتیب کشف از حرف اول انگلیسی نام‌گذاری شده‌اند. بنابراین حلقه‌های اصلی از دورترین نقطه تا نزدیک‌ترین نقطه می…